xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ตั้งเป้าปี 2564 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กำหนดให้ปี 2564 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้ำได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ได้เร่งวางแผนดำเนินการตามเป้าหมาย ภายใต้ คำขวัญ "ทส.2 + 4" (ทส.ยกกำลังสองบวกสี่) เพิ่มการทำงานเป็นสองเท่า ทั้งด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดสรรที่ทำกิน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขุดเจาะน้ำบาดาล ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างทักษะ พัฒนานวัตกรรม-เทคโนโลยี โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องแต่ละประเด็นไปจัดทำแผนงานและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563