xs
xsm
sm
md
lg

กอนช.เตือน"เมืองคอน-พัทลุง-นราธิวาส-ตรัง"ระวังฝนตกหนักน้ำหลาก-ดินถล่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันนี้ (27 พ.ย.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ยกเว้นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่มีลมแรง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส และตรัง โดยแม่น้ำสายหลักมีน้ำน้อยถึงน้ำมากและมีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคใต้ มีน้ำน้อยถึงปกติและแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 27,862 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 48 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 20,944 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 44 ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 9 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 7 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ขณะที่กรมทรัพยากรน้ำได้แจ้งเตือนน้ำหลากดินถล่มให้ประชาชนเตรียมพร้อมใน 15 หมู่บ้าน และเฝ้าระวัง 8 หมู่บ้านของ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กอนช.ให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการกษตร และไม้ผลเศรษฐกิจต่อเนื่อง เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที พร้อมทั้ง ให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนจัดสรรน้ำและแหล่งน้ำสำรองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน กำหนดแนวทางและมาตรการแก้ปัญหา และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีความรุนแรง ควบคู่กับติดตามสภาพอากาศ แนวโน้มปริมาณฝนและพายุที่อาจจะเข้าสู่บริเวณ 3 ลุ่มน้ำหลักภาคใต้ คือ ลุ่มน้ำสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำตาปี และกำชับเร่งเดินแผนรับมือสถานการณ์น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำช่วงหน้าแล้งปี 2563/64 ให้เป็นไปตามแผน

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ยังเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน