xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระราชินีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพลับพลาที่ประทับซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เช่น ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (พิเศษ) จักสานป่านศรนารายณ์ (ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน และผักปลอดภัยในโครงการ เช่น มะเขือเทศ กระเจี๊ยบ มะกรูด จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

ในการนี้ ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ย้ายออกจากพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง โดยไม่ได้รับอนุญาต และย้ายไปอยู่อาศัยในที่ดินสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการฯ จำนวน 15 ราย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ

"ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์" เป็นอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหุบกะพง ได้ทดลองนำเส้นป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก นำมาเป็นวัตถุดิบ และสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หมวก กระเป๋า รองเท้า ที่รองแก้ว เข็มขัด เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และต่อมาได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความประณีต จนสามารถสร้างชื่อเสียงด้านหัตถกรรมไทยให้กับกลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์สหกรณ์หุบกะพง กลายเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานจาก "ป่านศรนารายณ์" จวบจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพงต่อเนื่องมายาวนานเกือบ 50 ปี และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ให้มีรูปแบบ สีสันที่ทันสมัย จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย