xs
xsm
sm
md
lg

ปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่สระบุรี (หน้าพระลาน)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ เวลา 12.00 น. ว่า ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเกินค่ามาตรฐานใน จ.สระบุรี (หน้าพระลาน) ,ภาคเหนือตรวจวัดได้ 9 - 42 มคก./ลบ.ม. ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 15 - 49 มคก./ลบ.ม. ,ภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้ 24 - 52 มคก./ลบ.ม. ,ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 13 - 30 มคก./ลบ.ม. ,ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 5 - 25 มคก./ลบ.ม. ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้ 21- 49 มคก./ลบ.ม