xs
xsm
sm
md
lg

ปิดการจราจรสะพานข้ามแยกประเวศ 22 พ.ย.- 13 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักโยธากรุงเทพมหานคร และงานจราจร สน.ประเวศ ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรสะพานข้ามแยกประเวศ เพื่อซ่อมแซมสะพาน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.63 ถึง 13 ธ.ค.63 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกไม่สามารถกลับรถที่แยกประเวศได้ ให้ใช้ชอยเฉลิมพระเกียรติ 72 เพื่อมาเลี้ยวขวาที่แยกประเวศ ทดแทน