xs
xsm
sm
md
lg

WHO เบรกใช้ 'เรมเดซิเวียร์' รักษาโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกคำแนะนำไม่ให้แพทย์ใช้ยาเรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสของบริษัทกิลเลียด ไซแอนเซส ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ายาดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะมีอาการเบาบางหรือหนักก็ตาม

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำดังกล่าวขัดแย้งกับคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ที่ประกาศก่อนหน้านี้ อนุมัติให้มีการใช้ยา remdesivir ของบริษัทกิลเลียด เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล