xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.เชื่อการชุมนุมยืดเยื้อ ห่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ 54.29%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การชุมนุม ทางการเมือง จะจบอย่างไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนจำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดจากการชุมนุมทางการเมืองพบว่า ร้อยละ 22.63 ระบุว่า ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน ร้อยละ 20.73 ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศจะย่ำแย่ไปกว่านี้ ร้อยละ 13.36 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ร้อยละ 12.30 ระบุว่า การเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ในสังคมไทย ร้อยละ 11.47 ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล ร้อยละ 7.67 ระบุว่า การเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 6.00 ระบุว่า มีมือที่สามสร้างความรุนแรงทางการเมือง และร้อยละ 5.84 ระบุว่า การเกิดรัฐประหาร

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบอย่างไรพบว่า ร้อยละ 19.44 ระบุว่า รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ร้อยละ 15.79 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แล้วรัฐบาลลาออก ร้อยละ 12.53 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมืองต่อด้วยรัฐประหาร ร้อยละ 11.39 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แต่รัฐบาลควบคุมได้ และผู้ชุมนุมลดน้อยลงจนต้องเลิกชุมนุมไปเองในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้ ร้อยละ 7.52 ระบุว่า ผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ร้อยละ 4.25 ระบุว่า เกิดการรัฐประหาร ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง ร้อยละ 0.53 ระบุว่า รัฐบาลและผู้ชุมนุมสามารถเจรจาต่อรองกันได้ และร้อยละ 5.85 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงเมื่อไรพบว่า ร้อยละ 54.29 ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ ร้อยละ 12.15 ระบุว่า ภายในปลายเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 11.92 ระบุว่า ภายในต้นปี 2564 ร้อยละ 9.79 ระบุว่า ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.42 ระบุว่า ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563 และร้อยละ 1.75 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ