xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.ไฟเขียวตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 2 แห่งในพื้นที่อีอีซี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) มีมติอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 2 แห่ง ในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับ กนอ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คือนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ทั้งนี้ คาดว่าทั้ง 2 นิคมฯ จะสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศได้กว่า 70,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 19,224 คน