xs
xsm
sm
md
lg

"ไพบูลย์"ยัน กมธ.พิจารณาร่างแก้ไข รธน.ทั้ง 6 ญัตติ เสร็จทันกำหนดเดิมแน่นอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ เปิดเผยวันนี้ (21 ต.ค.) ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งกำหนดให้พิจารณาแล้วเสร็จ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม ไม่มีการเลื่อนวันแน่นอน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการไม่มีมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการใด เป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมาธิการว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติเท่านั้น ซึ่งมติรับหรือไม่รับหลักการนั้น ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้ตัดสิน