xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.จัดรถเมล์ 2,935 คัน อำนวยความสะดวก ปชช.เที่ยววันหยุดยาว 22-26 ต.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันปิยมหาราชปี 63 ตรงกับวันที่ 23 ต.ค.63 ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง คือวันที่ 23-25 ต.ค.63 โดย ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดดังนี้

1.ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,935 คัน จำนวน 23,634 เที่ยว

2.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 20 คัน, สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 15 คัน, สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี วันละ 10 คัน, สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง วันละ 10 คัน และ สาย S1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง วันละ 8 คัน

3.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ 4 สถานี รวม 35 เส้นทางดังนี้ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536, สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 6  เส้นทาง  ได้แก่  สาย  66, 79, 511, 515, 516 และ 556, สถานีขนส่งกรุงเทพ  (เอกมัย) 8 เส้นทาง ได้แก่  สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511 และ สถานีรถไฟหัวลำโพง 9  เส้นทาง  ได้แก่  สาย  4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก และ  501

ทั้งนี้ พนักงานขับรถโดยสารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสารคอยดูแลการขึ้น-ลงของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพ รวมทั้งตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร โดยกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19