xs
xsm
sm
md
lg

ราษฎรบางใหญ่ชุมนุมแน่นหน้าเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เวลา 19.00 น. บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มราษฎร บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สามแยกบางใหญ่ ยังเป็นไปอย่างคึกคัก จำนวนผู้ชมนุมเต็มช่องทางคู่ขนานของถนนกาญจนาภิเษก

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำรถกระบะบรรทุกเครื่องเสียงมาใช้ในการปราศรัยด้วย โดยมีผู้ชุมนุมสลับกันขึ้นปราศรัย เนื้อหายังคงเป็นการย้ำถึง 3 ข้อเรียกร้องที่คณะราษฎรได้ประกาศก่อนหน้านี้