xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลปักกิ่งยกระดับกฎหมายปกป้องธงชาติจีน เผา-ทำฉีกขาดถือเป็นอาชญากรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนแห่งชาติ ในกรุงปักกิ่ง มีมติผ่านบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการมีเจตนาดูหมิ่นธงชาติจีน และสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ รวมถึงเพลงชาติ โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 บุคคลใดก็ตามที่สร้างความเสียหายแก่ธงชาติด้วยการเผา ฉีก หรือทำให้ขาด เหยียบย่ำ และทำให้เปรอะเปื้อน ถือว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรม

ทั้งนี้ กฎหมายระบุว่า ธงชาติเป็นสิ่งซึ่งแสดงเกียรติยศของความเป็นชาติ ไม่สมควรถูกทิ้งขว้าง เชิญธงกลับด้าน หรือแสดงออกด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่จะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียเกียรติให้แก่ธงชาติ

กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับเขตบริหารพิเศษอีกสองแห่ง คือ ฮ่องกง และมาเก๊า ซึ่งต้องเชิญธงชาติจีนในทุกวันทำการ

ขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติของฮ่องกงมีมติผ่านกฎหมายคุ้มครองเพลงชาติ ที่มีสาระสำคัญว่า บุคคลและองค์กรต้องมีความเคารพและให้เกียรติต่อเพลงมาร์ชกองกำลังทหาร ด้วยการร้องและบรรเลงเพลงในโอกาสเหมาะสม

นอกจากนี้ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ว่าเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ ต้องสอนนักเรียนให้ร้องเพลงชาติของแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งสอนประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษสูงสุด จำคุก 3 ปี พร้อมปรับเงินอีก 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 201,274.95 บาท