xs
xsm
sm
md
lg

"ดอน"มอบทูตแจงต่างชาติสถานการณ์การชุมนุม ยันทุกมาตรการเป็นไปตามหลักสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เอกอัคราชทูตในแต่ละประเทศชี้แจงสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยต่อองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ว่าเป็นไปตามหลักสากล คือมีการแจ้งเตือน และการฉีดน้ำ รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าม็อบมีความเป็นมาอย่างไร และมีพฤติการณ์อย่างไรต่อสถาบันหลักของชาติ

นายดอน กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จนหลายอย่างดีขึ้นตามลำดับ ขอให้ผู้ชุมนุมใช้กลไกต่างๆ ในการแก้ปัญหา ไม่ใช่การออกมาชุมนุมตามท้องถนน เพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหา กระทบต่อเสรีภาพของผู้อื่น และมีผลกระทบต่อประเทศชาติ