xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองเข้าถวายบังคมพระบรมรูป ร.9

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ากราบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ครั้งแรก ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม นั้น

วันนี้ (13 ต.ค.) ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทยอยมารอต่อแถวจำนวนมาก ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี ไปถึงหน้าพิพิทธภัณฑสถาน จนเวลา 08.00 น. จึงเปิดให้ประชาชนเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง ตรงไปยังปราสาทพระเทพบิดร เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และกราบไหว้ถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนำพวงมาลัยมาถวายบูชาสักการะ

สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีความสูงจากพระบาท ถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลเมตร หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อ 6 เมษายน 2563

โดยในวันนี้ 08.00-12.00 น. ทางสำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประชาชนเข้าทางฝั่งประตูวิเศษไชยศรี และออกทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม และตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. จะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิโสภา