xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยส่วนใหญ่บ่นเรื่องข้าวของแพง แนะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,164 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "มาช่วยแก้เสียงบ่นของคนไทย" จากการที่คนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆ มากมายมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 เรื่องเศรษฐกิจ ภัยสังคม ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมือง จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงบ่นเสียงโอดครวญจากประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

จากการสำรวจสรุปผลได้ ดังนี้

5 เสียงบ่นของคนไทย ณ วันนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 60.26 ระบุ ข้าวของแพง
อันดับ 2 ร้อยละ 50.43 ระบุ รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย
อันดับ 3 ร้อยละ 48.45 ระบุ การทำงานของรัฐบาล
อันดับ 4 ร้อยละ 47.16 ระบุ โรงเรียน/ครูที่ไม่ได้คุณภาพ
อันดับ 5 ร้อยละ 46.03 ระบุ ความขัดแย้งทางการเมือง


สาเหตุที่บ่น

อันดับ 1 ร้อยละ 66.96 ระบุ อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
อันดับ 2 ร้อยละ 58.09 ระบุ อึดอัด เบื่อ ทนไม่ไหว
อันดับ 3 ร้อยละ 54.43 ระบุ อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
อันดับ 4 ร้อยละ 49.04 ระบุ สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้
อันดับ 5 ร้อยละ 48.09 ระบุ เกิดความเครียด


วิธีแก้ไขเสียงบ่น

อันดับ 1 ร้อยละ 64.65 ระบุ ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
อันดับ 2 ร้อยละ 58.77 ระบุ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
อันดับ 3 ร้อยละ 45.12 ระบุ สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน
อันดับ 4 ร้อยละ 44.34 ระบุ รัฐบาลต้องฟังความคิดเห็นประชาชน
อันดับ 5 ร้อยละ 43.39 ระบุ ทุกคนต้องช่วยกัน


ใครจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้

อันดับ 1 ร้อยละ 61.19 ระบุ รัฐบาล
อันดับ 2 ร้อยละ 55.05 ระบุ นายกรัฐมนตรี
อันดับ 3 ร้อยละ 49.52 ระบุ คนไทยต้องช่วยกัน
อันดับ 4 ร้อยละ 46.36 ระบุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อันดับ 5 ร้อยละ 39.60 ระบุ เริ่มจากตัวเอง