xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน-กลาโหมเซ็น MOU สร้างทางเลือกการประกอบอาชีพให้พลทหารหลังปลดประจำการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ ตั้งแต่ปี 2559 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 2 กระทรวงได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทหารกองประจำการถือเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ความสามารถ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้แก่ทหารมีทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการ

นางนฤมล กล่าวต่อว่า เมื่อตนเองมารับตำแหน่ง ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานไทยมีงานทำ มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวคิด "สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ" ซึ่งทหารประจำการดังกล่าวจะเป็นแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงต้องสร้างให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงยกระดับมาตรฐานฝีมือเพื่อให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมืออย่างเป็นธรรม และให้โอกาสเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างทั่วถึง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงแบ่งเป้าหมายกระจายไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ทหารแต่ละหน่วยได้รับการพัฒนา

ขณะที่นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ เป็นอีกโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด "สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ" ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้ทหารสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ หรือสมัครงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนหลังจากกลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ