xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน"ย้ำใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 ยืนยันมาตรการ สธ.พร้อมรับต่างชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไม่ พร้อมย้ำว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่เพื่อลิดรอนสิทธิประชาชน

ส่วนการเปิดประเทศรับชาวต่างชาตินั้น กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมทุกด้าน ตั้งแต่มาตรการการควบคุมโรค การป้องกัน และการรักษา ยืนยันจะทำให้ประเทศเกิดความปกติสุขที่สุด