xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" ยัน ส.ส.ภท.ทุกคนพร้อมรับหลักการร่างแก้ไข รธน.ให้ตั้ง ส.ส.ร.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อศึกษาก่อนรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไปอีก 30 วันนั้น ส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีข้อสรุปว่า ไม่ว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างไร เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับเข้ามาสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2

นอกจากนี้ การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่ผูกพันกับมติของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล