xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ระบุต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ แล้วแต่สถานการณ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การพิจารณาขยายเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพราะใช้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่เพียงพอ รวมถึงใช้เพื่อควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น อย่างที่มีคนบางกลุ่มออกมาโจมตี