xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ 20 ก.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2563

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารี
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว