xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม!! ธ.ก.ส.ใช้ไลน์“ธกส BAAC THAILAND”ขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีที่ลูกค้าได้รับการติดต่อจาก Line Account ชื่อ “ธกส BAAC THAILAND” เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวสำหรับแก้ปัญหาการใช้งาน ธ.ก.ส. A-Mobile นั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชี้แจงว่า Line Account “ธกส BAAC THAILAND” เป็นบัญชีปลอม อีกทั้ง ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายในการติดต่อลูกค้าผ่านทาง Line Account หรือ Facebook เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน ธ.ก.ส. A-Mobile

โดย Line Account ทางการของ ธ.ก.ส. มีช่องทางเดียวคือ “BAAC Family” เท่านั้น ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส.

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อธนาคารผ่าน Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” “ธกส บริการด้วยใจ” และ Call Center 02 5550555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ