xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกสั่งหน่วยทหารเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติพายุโนอึล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีภาวะฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ช่วงระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้แจ้งเตือนให้ทุกกองทัพภาค และมณฑลทหารบก เตรียมการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดถือตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้หน่วยทหารกองทัพบกได้เตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์บรรเทาภัย และเครื่องมือช่าง สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทันที เน้นการป้องกันพื้นที่สำคัญ ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องตามพื้นฐานปัจจัย 4

สำหรับในพื้นที่เสี่ยงหน่วยทหารของกองทัพบกได้เข้าไปตั้งที่ทำการส่วนหน้า โดยมีการเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่ออยู่เป็นเพื่อนและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่เน้นการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภัยพิบัติ รวมถึงได้มีการแจ้งเตือนข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในบางพื้นที่อาจต้องเสริมความแข็งแรงของอาคารสิ่งปลูกสร้างลดความเสี่ยง โดยทุกการปฏิบัติจะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้มอบหมายให้หน่วยทหารที่มีขีดความสามารถทางด้านเทคนิคในพื้นที่ส่วนกลาง ได้เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือช่าง อากาศยาน รถครัวสนาม และเวชภัณฑ์ พร้อมส่งเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการร้องขอ หรือพื้นที่ที่ภัยพิบัติมีการขยายวงกว้างขึ้น