xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดสำนักนายกฯ รับคำสั่งนายกฯ เด้ง ผอ.อคส.เข้ากรุสำนักนายกฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับแจ้งคำสั่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า (อคส.) มาปฏิบัติหน้าที่ในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี โดยบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่ทราบสาเหตุของเรื่องนี้

ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ อคส.เพื่อขอให้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ มารายงานตัวที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แต่ยังไม่ได้รับการประสานว่าจะเข้ามารายงานตัวที่ สปน.เมื่อใด ซึ่งหากมารายงานตัวแล้วจะพูดคุยมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบต่อไป