xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เผยบอร์ด ศบศ.อนุมัติแผนงานรองรับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ว่าการประชุม ศบศ. ครั้งที่ 3 มีการพิจารณาแผนงานตามลำดับของสถานการณ์ เพื่อวางมาตรการรองรับ ทั้งในระยะกลาง และยาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอนุมัติหลักการในโครงการหลายลักษณะ ทั้งการดูแลเศรษฐกิจฐานราก ดูแลผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง ซึ่งย้ำว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้า ไม่ได้หยุดนิ่ง แม้จะมีสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ขออย่าขยายประเด็นให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการดูแลผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการดูแลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งยืนยันว่าแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย ไม่ได้แตกต่างจากแผนงานของต่างประเทศแต่สิ่งที่ประเทศไทยเสียเปรียบ คือจำนวนเงินลงทุนที่น้อยกว่า ซึ่งย้ำว่ารัฐบาลจะพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคต แต่สิ่งใดที่จำเป็น ก็จะต้องทำ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน