xs
xsm
sm
md
lg

กปน.ซ่อมท่อประธานบริเวณทางเข้านิคมอุตฯ เอเชีย (สุวรรณภูมิ) คืนนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คืนนี้ ( 15 ก.ย.) กปน. ซ่อมท่อประธานที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น