xs
xsm
sm
md
lg

เตือน ปชช.อย่าหลงชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง'บีโอไอ'แสวงหาผลประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหวังสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ โดยอ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจากการใช้ชื่อของสำนักงาน

ทั้งนี้ บีโอไอเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี มิได้มีบทบาทและภารกิจในการดำเนินธุรกิจทางการเงิน เพื่อแสวงหากำไรแต่ประการใด จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลจากบีโอไอ โปรดติดต่อศูนย์บริการการลงทุน ได้ที่โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1 หรือ head@boi.go.th