xs
xsm
sm
md
lg

แนวร่วมธรรมศาสตร์ ยันเดินหน้าจัดชุมนุม มธ.ท่าพระจันทร์ ไม่เปลี่ยนแปลง 19 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม เผยแพร่เอกสาร “ประกาศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” หัวข้อ : แนวร่วมธรรมศาสตร์ ฯ ยืนยันเดินหน้าจัดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างแน่นอน ระบุว่า ดังที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจไม่อนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ในการจัดการจัดการชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” โดยให้เหตุผลว่าทางแนวร่วมมิได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นั้น

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันว่าก่อนหน้านี้ ทางแนวร่วมได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้แจ้งรายละเอียดให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การกระทำของมหาวิทยาลัยถือเป็นการใส่ร้ายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน อันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรง เราจึงขอประณามการกระทำดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ แนวร่วมขอยืนยันว่าจะใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เป็นสถานที่ชุมนุมในวันที่ 19 ต่อไป เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย่อมเป็นของนักศึกษาและประชาชน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อยึดธรรมศาสตร์คืนเป็นของประชาชน