xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นจับมือ 5 ประเทศอาเซียนดำเนินโครงการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์โรคมะเร็งแห่งชาติของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นร่วมมือกับ 5 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ดำเนินโครงการที่มีชื่อ แอตลาส (Atlas) เพื่อพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการคิดค้นพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการบำบัดรักษาโรคมะเร็งประเภทที่พบได้ยาก และเพิ่มโอกาสแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นให้ได้รับการรักษาที่ก้าวหน้า