xs
xsm
sm
md
lg

พม.เชิญชวนบริจาคสิ่งของสำหรับคนพิการ-ผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซึมซับ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจำนวนมาก ทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม. โทรศัพท์ 0 2306 8874 รับบริจาคในวันและเวลาราชการ สถานสงเคราะห์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ รับบริจาคทุกวันในเวลาราชการ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง