xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตแจงมาตรการ 5T คัดกรองต่างชาติเข้าไทยตามภูเก็ตโมเดล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงถึงมาตรการ 5T สำหรับคัดกรองชาวต่างชาติตามภูเก็ตโมเดลที่เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ว่า ประกอบด้วย Target คือกำหนดเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มที่มีความปลอดภัยมาจากประเทศที่มีอัตราการระบาดต่ำ

Testing คือการตรวจสารคัดหลั่งต้องไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นทางและเมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตต้องรับการตรวจอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลาตรวจและทราบผลภายใน 3 ชม. ก่อนเข้าสู่กระบวนการกักโรค 14 วัน โดยในระหว่างกักตัวประมาณวันที่ 3-5 จะต้องได้รับการตรวจอีกครั้ง โดยต้องตรวจก่อนออกจากสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ไม่น้อยกว่า4ครั้งจึงจะออกจากพื้นที่ได้

Trecing คือหลัง 14 วัน จะติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชัน โดยหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสามารถขีดวงกักโรคได้อย่างทันท่วงที

Treament คือการเตรียมบุคลากรเครื่องมือและสถานที่รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอโดยเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียงซึ่งขณะนี้ปิดชั่วคราวแต่พร้อมเปิดทันทีหากเกิดการระบาดอีกระลอก และ Trust คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน

สำหรับชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่จะเข้าพื้นที่นั้น ศบค.จะเป็นผู้พิจารณารวมถึงกำหนดเวลาอีกครั้ง

ส่วนความคืบหน้าการตรวจประเมินโรงแรมที่พักที่สมัครเข้าเป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีกว่า 60 แห่ง แต่มีเพียง 6 แห่ง ที่ผ่านการประเมินแล้ว ส่วนที่เหลือยังต้องปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด