xs
xsm
sm
md
lg

วิปรัฐฯ เห็นชอบยื่นร่างแก้ รธน. คาดเข้าที่ประชุมรัฐสภา 23-24 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลเห็นชอบเตรียมยื่นร่างพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ พร้อมเห็นชอบตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน โดยพรรคพลังประชารัฐ แกนนำจัดตั้งรัฐบาล ขอยืนยันในหลักการไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านระบบรัฐสภา ที่ยึดถือหลักสิทธิ เสรีภาพและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับสัดส่วน สสร. ทั้ง 200 คน จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในแต่ละจังหวัด 150 คน รัฐสภา คัดเลือก 20 คน จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลือก 20 คน และเลือกจากนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา 10 คน

นอกจากนี้ ยังกำหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้สิทธิสมัครเป็น สสร. ได้ คือ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี รวมถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร