xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยเหลือพื้นที่เกิดน้ำไหลหลาก 2 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปรายงานเกิดน้ำไหลหลาก 13 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาฬสินธุ์ และสิงห์บุรี รวม 58 อำเภอ 211 ตำบล 933 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,798 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 11 จังหวัด โดยยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด คือ จ.สุโขทัย และพิษณุโลก

ทั้งนี้ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูง และเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป