xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหารสายการบินเข้าพบนายกฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะผู้บริหารสายการบินในประเทศไทย เตรียมเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของประเทศไทย อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล