xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชของยูเครน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (24 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี
ประธานาธิบดีแห่งยูเครน
กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของยูเครน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและยูเครนจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว