xs
xsm
sm
md
lg

“ท่านใหม่”เตือน นศ.อย่าฟังคำยุแยงจากอาจารย์ที่รับสินบนจาก ตปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ระบุว่า คนไทยทุกคนในพระราชอาณาจักรนี้ ไม่ว่า เด็ก ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นพลังอันบริสุทธิ์ แต่อาจมีส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจ ส่วนหนึ่งอาจจะถูกชักนำ แต่ทุกคน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยกันทั้งนั้น นับตั้งแต่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นต้น

เรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่แผ่นดินเรามาหลายร้อยปี ไม่ใช่เพิ่งจะมีมา แต่เราจะรักอย่างไร รักให้เป็นนั้น อยู่ที่การเรียนรู้ มิใช่ฟังแต่คำยุแยงจากผู้ที่ไม่หวังดี จากอาจารย์ไม่กี่คน ที่รับอามิสสินจ้างจากต่างประเทศ ถ้าเชื่อพวกนั้น เหมือนกับคำที่ว่า"โง่มักมาก่อนฉลาดเสมอ"