xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 สั่ง ปภ.-ผวจ.รับมือพายุโซนร้อนฮีโกสพัดถล่ม 20-23 ส.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตนได้สั่งให้ ปภ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมการรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนฮีโกสลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม ให้มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากรให้เตรียมแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพประชาชน หรือแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางและใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยร่วมถึงการบริหารจัดน้ำ เพราะสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ขณะนี้ มีปริมาณการกักเก็บน้ำในปริมาณที่น้อย