xs
xsm
sm
md
lg

ฟิลิปปินส์ติดโควิด-19 สูงสุดในอาเซียน วันเดียวเพิ่ม 4,661 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เปิดเผย 5 อันดับประเทศในอาเซียนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงสุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 4,661 ราย มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 173,774 ราย รองลงมา คือ อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,902 ราย มีผู้ป่วยสะสม 144,945 ราย สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 93 ราย มีผู้ป่วยสะสม 53,031 ราย เมียนมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย มีผู้ป่วยสะสม 394 ราย และมาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย มีผู้ป่วยสะสม 9,235 ราย