xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.แต่งตั้ง‘ทองเปลว กองจันทร์’เป็นปลัด กษ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์