xs
xsm
sm
md
lg

"หมอทศพร"ตั้งสเปกโฆษก รบ.คนใหม่ต้องพูดความจริง อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ อดีตโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการ คือ ต้องพูดความจริงกับประชาชน และต้องกลั่นกรองเรื่องยากๆ มาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ ให้ประชาชนเข้าใจ โดยคนที่จะมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องมีความรอบรู้ มีความเข้าใจในแต่ละเรื่องของรัฐบาล เพื่อที่จะสื่อสารไปยังประชาชนให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน