xs
xsm
sm
md
lg

สศค.จ่อชงไฟเขียวที่พักไม่มีใบอนุญาตโรงแรมร่วม"เราเที่ยวด้วยกัน"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. เตรียมเสนอปรับเงื่อนไขมาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ให้นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ เห็นชอบ เพื่อให้มาตรการมีผลช่วยผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงทำให้มาตรการมีประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ปัญหาของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันขณะนี้ คือ จำนวนที่พักโรงแรมที่มีอยู่ 50,000-60,000 แห่ง แต่มาเข้าร่วมโครงการเพียง 5,000-6,000 แห่งเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาที่พักเข้าโครงการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือเทศกาลหยุดยาว ที่พักเต็ม ทำให้ประชาชนที่มาจองสิทธิเที่ยวด้วยกันไว้ ไม่สามารถจองที่พักในโครงการได้ ดังนั้น คลังจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม ที่จดทะเบียนการค้าอยู่ในระบบภาษี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้เข้าร่วมโครงการมาตรการเราเที่ยวดัวยกันได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาห้องพักเต็มคนที่ได้จองสิทธิไว้สามารถจองที่พักได้ โดยโครงการนี้ยังมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า การให้ที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องเลือกว่า ตอนนี้จะเลือกทำถูกกฎหมาย หรือจะเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง สศค. เลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องยอมหลับตาข้างหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบการค้า แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรงแรม เข้ารวมโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ แต่หากไม่มีใบประกอบธุรกิจการค้า ไม่อยู่ในระบบภาษี คงไม่สามารถให้ร่วมโครงการได้ โดยจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ทันทีที่เข้ามาทำงาน