xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (10 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายเลนิน โมเรโน การ์เซส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์
กรุงกีโต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเอกวาดอร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว