xs
xsm
sm
md
lg

"นฤมล"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกะทรวงแรงงาน โดยระบุว่า

"ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป"