xs
xsm
sm
md
lg

กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% หลังประเมิน ศก.ทยอยฟื้นตัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2563 โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี หลังจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเศรษฐกิจโลก เริ่มทยอยฟื้นตัว แต่ยังระวังความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มติดลบในปีนี้ ก่อนจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2564 ตามที่ประเมินไว้ ส่วนเสถียรภาพการเงินมีความเปราะบางมากขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ กนง. คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่ปกติเหมือนในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19