xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศแต่งกายโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล การประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้ม และประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563