xs
xsm
sm
md
lg

สภาทนายฯ ตั้งคณะทำงานหนุน คกก.ตรวจสอบคดี‘บอส’

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความและโฆษกสภาทนายความ แถลงว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 255/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีนายกสภาทนายความ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น

สภาทนายความฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ตามดำริของนายกรัฐมนตรี อันจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ


ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2563 คณะกรรมการสภาทนายความ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 ก.ค. 2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในกรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เพื่อรวบรวม และประเมินผล สนับสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ

สำหรับคณะทำงาน ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิก/ผู้ช่วยเลขาธิการ