xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เร่งรวมข้อมูลกำจัดขยะมูลฝอย รับมือปัญหาอุทกภัยจากฝนตกหนัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ ด้วยการใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำกรมทรัพยากรน้ำ และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในการประเมินร่วมกับข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยได้ออกหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย และการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนชั่วคราว ซึ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ

ด้าน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดส่งแนวทางการรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอย ช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัยด้วยแล้ว