xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ สั่งทุกพรรคการเมืองเร่งหาทางออกปัญหา กมธ.งบประมาณฯ ล่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ล่ม ว่า เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้อง พรรคการเมือง และทุกฝ่ายต้องหารือร่วมกันว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนอย่างไร และหาทางออกร่วมกันให้ได้

ทั้งนี้ หากไม่คุยกันจะตกลงกันไม่ได้ และเดินหน้าประเทศไปไม่ได้ จะมีปัญหาต่อการจัดทำงบประมาณ ซึ่งการจัดทำงบประมาณปี 2564 เป็นเรื่องสำคัญ และจะอยู่ในช่วงการเปิดและการปิดสภาผู้แทนราษฎรต่อไปด้วย เพราะ 1 ปี จะต้องมีการเปิดและการปิดสภาฯ 2 ครั้ง จึงต้องระมัดระวังตรงนี้ ขอให้เร่งดำเนินการ อย่าให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามกรอบเวลา