xs
xsm
sm
md
lg

นิสิตจุฬาฯ ยื่นหนังสือ ปธ.สภาฯ ขอยับยั้ง รื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายธนวัฒน์ ศรีสุข ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง พร้อมด้วย นายณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อขอให้ยับยั้งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง เนื่องจากเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยปรากฏหลักฐานสำคัญคือ กระถางธูปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ศาลเจ้า