xs
xsm
sm
md
lg

สภาผู้ส่งออกปรับลดเป้าส่งออกปีนี้หดตัว -10% จากพิษโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.กัณญภัค ตัณติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ปรับลดคาดการณ์การส่งออกในปีนี้หดตัว -10% จากเดิมหดตัว -8% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ตลาดส่งออกในหลายประเทศล็อกดาวน์ และปัญหาเงินบาทแข็งค่า หลังจากภาพรวมช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 97,898 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -3.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน