xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หนุนนายกฯ ปรับ ครม.ทั้งคณะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.09 เห็นควรปรับ ครม.ทั้งคณะ เพราะการบริหารงานที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง รองลงมา ร้อยละ 39.89 ระบุว่า ควรปรับ ครม.บางตำแหน่ง เพราะบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมดจากประเทศไปก่อน